update newsข่าวเด่นศาสนาศาสนา-วัฒนธรรม

นอภ.วานรนิวาสทอดกฐินสามัคคี

สกลนคร..0 น.ส.จิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร เป็นประธานถวายองค์กฐินสามัคคีชาวอำเภอวานรนิวาส ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 ต.ค.โดยมี ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/อปท.ผู้บริหารสถานศึกษา/กิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/พ่อค้าประชาชน ร่วม ที่วัดศรีอุดมพร บ้านดงป่าแดง หมู่ 8 ต.กุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร