23 เมษายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

พ่อเมืองสุโขทัยผู้แทนพระองค์ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

สุโขทัย..0เมื่อเวลา 09.00น.วันที่19 ต.ค. ที่เรือนจำอำเภอสวรรคโลก จ.สุโขทัย  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวิรุฬ  พรรณเทวี  ผวจ.สุโขทัย เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรม ตามโครงการพระราชทานฯ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 3 จำนวน 121 คน  ระหว่างวันที่ 5-18 ต.ค.2563  ของ เรือนจำอำเภอสวรรคโลก  จ.สุโขทัย

สำหรับโครงการพระราชทานดังกล่าว  เป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ในโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐาน ความคิดการฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขัง สามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ เมื่อพ้นโทษออกไปสู่ภายนอก