23 เมษายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

“ชาววานรนิวาส”รวมพลังปกป้องสถาบัน

สกลนคร..0 นายศุภโชค ปัตพี ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร และ นาย ศริพัฒน์ ศรีหนองฉ่าง นายก อบต.ธาตุ อ.วานรนิวาส ประธานชมรมนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลพร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล อสม. และพลังมวลชน จำนวน 500 คน น.ส.จิราภรณณ์ เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส เมื่อบ่ายวันที่ 28 ต.ค.ยื่นหนังสือแสดงเจตนารมณ์ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รรมรณรงค์ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมากษัตริย์ มีการแปรอักษร การประกาศแถลงการณ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาจอมราชา พร้อมเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร.