update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

ผบ.กองกำลังผาเมืองเสริมกำลังคุมชายแดนเชียงใหม่เชียงราย

   เชียงใหม่..0 เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ 6 ฐานสำคัญ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่และ จ.เชียงราย เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจให้กำลังพลมีแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันอย่างถูกต้อง โดยเน้นความมั่นคงแข็งแรงของฐานแต่ละฐาน  โดยเฉพาะระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้กำลังพลมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

สำหรับมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ตามแนวชายแดนนั้น ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง กล่าวว่า ทางกองกำลังผาเมืองได้เฝ้าตรวจสอบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดในประเทศเมียนมาอย่างต่อเนื่อง ใน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่จังหวัดท่าขี้เหล็ก ตรงข้าม อ.แม่สาย จ.เชียงรายและพื้นที่เมืองสาด เมืองต่วน ตรงข้าม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งพื้นที่เพ่งเล็งเป็นพิเศษ คือ จังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา  เนื่องจากยังไม่มีการระบาดของโรคโควิดเพิ่มเติม ปัจจุบันกองกำลังผาเมืองได้จัดกำลังเสริมตามแนวชายแดนเพิ่มมากขึ้น เพื่อไม่ต้องการให้มีการลักลอบข้ามแดน ของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันที่สำคัญ

ทั้งนี้หากสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดท่าขี้เหล็กมีความรุนแรง  เราเตรียมแผนการเสริมกำลังตามแนวชายแดนเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน   ซึ่งหากพบว่าพื้นที่ไหนเกิดการระบาดของโรคโควิด-19  จะใช้มาตรการปิดหมู่บ้านทันที  ทั้งนี้เบื้องต้นมีการหารือกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สายและจังหวัดเชียงรายในมาตรการต่างๆไว้อย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกันให้ความสำคัญในการจัดกำลังร่วม 3 ฝ่ายในการตั้งจุดคัดกรอง โควิด-19 ในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนได้ดูแลตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และอยู่ห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตร ลดการสัมผัสกับบุคคลอื่นโดยไม่จำเป็น เพื่อเป็นการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง