15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsการเมืองข่าวเด่น

“นนทิวรรธน์”เปิดตัวสมัครนายก อบจ.นครศรีฯ

นครศรีธรรมราช..0นายนนทิวรรธน์ นนทภักดิ์  แถลงข่าวเปิดตัวลงสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช ว่า ตนพร้อมแล้วที่จะลงสมัครนายก อบจ.นครศรีธรรมราชในวันที่ 20 ธ.ค.และมั่นใจที่จะได้รับชัยชนะเพราะเดินหาเสียงมายาวนานจนผู้คนรู้จักตนดี ด้วยความมุ่งมั่นทำการเมืองสีขาว สู่การเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช”เพื่อนคร โปร่งใส”

โดยขอลงสมัครอิสระ ไม่สังกัดพรรคการเมืองใด นโยบายแรกหากได้รับการเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.นครศรีธรรมราช จะทำเรื่องการพัฒนาเมืองนครศรีธรรมราชให้สะอาดน่าอยู่รองรับการท่องเที่ยวของเมืองนครศรีธรรมราชที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามา จ.นครศรีธรรมราช มากขึ้นทุกวัน รวมทั้งนโยบายด้านขยะที่จะต้องประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อทำให้ขยะใน จ.นครศรีธรรมราชลดลงอีกด้วย.