25 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

เชียงรายตรวจเข้มโควิดกลุ่มเสี่ยงโควิดไทย-เมียนมา

เชียงราย..0นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย  นพ.ทศเทพ บุญทอง สสจ.เชียงราย  นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ พ.อ. สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล ผบ.ฉก.ม. 3 กองกำลังผาเมือง นายประสงค์ หล้าอ่อน นอภ.แม่สาย ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จ.เชียงใหม่  สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กทม. นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน  2 คัน ออกคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกกลุ่มเสี่ยงทั้งแรงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย   คนขับรถบรรทุกสินค้าข้ามพรมแดนสะพาน 2  เจ้าหน้าที่ บุคลากร จิตอาสา ทหาร ตำรวจ ที่ปฏิบัติงานตามจุดตรวจสกัด คัดกรอง ตามแนวชายแดน ไทย เมียนมา เมื่อวันที่ 4 พ.ย.63  เพื่อป้องกันแพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19  มีเข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้นกว่า 1,000 คน  โดยในช่วงเช้ามีการฝึกซ้อมบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้และทักษะในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 – 6 พ.ย. 63  ที่หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช อ.แม่สาย จ.เชียงราย และที่ด่านพรมแดนแห่งที่ 2

จากนั้นนายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย ไปที่สะพานด่านพรมแดนแห่งที่ 2  ตรวจการทำงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากร  ตม.เชียงราย  ด่านคัดกรองคนขับรถบรรทุกสินค้า  รถตู้บรรทุกสินค้า ที่จะต้องมาเปลี่ยนคนขับรถที่ด่านพรมแดน และทำการฉีดแอลกอฮอล์ประตูรถ จุดสัมผัสที่เจ้าหน้าที่ต้องทำการตรวจ การฉีดพ่นล้างรถก่อนเข้าเมือง  ในวันเดียวกันได้มีคนไทยข้ามพรมแดนท่าขี้เหล็ก จำนวน 16 คน กลับเข้าไทย เจ้าหน้าที่ได้ทำการคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนส่งเข้ากักตัว 14 วัน ในโรงแรมที่จังหวัดจัดไว้

นายประจญ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมและการตรวจวัดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ด้วยดีทุกระดับขั้นตอนผ่านมาจนถึงปัจจุบันยังรักษามาตรการทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีการเกิดแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 โดยเฉพาะตามแนวชายแดนเข้มงวดกวดขันทุกช่องทางทั้งฝั่งเรา และฝั่งประเทศเพื่อบ้าน ได้มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผวจ.เชียงรายและ ผวจ.ท่าขี้เหล็ก เมียนมา ถึงมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลและส่วนกลางอย่างเคร่งครัด และจังหวัดเชียงรายมีผู้ป่วยรักษาหาย 9 ราย  จนกระทั่งขณะนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อผ่านมา 218 วัน เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศในการควบคุมป้องกันแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดีมาตลอด