15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsการศึกษาการเมืองข่าวเด่น

ร.ร.ดังเมืองคอนแถลงความเห็นต่างของ นร.

นครศรีธรรมราช..0 เมื่อเวลา 13.00น.วันที่ 9 พ.ย. ที่ห้องประชุมประดู่แดง ร.ร.เบญจมราชูทิศ อ.เมืองนครศรีธรรมราช  ดร.พะโยม  ชิณวงศ์ ปธ.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.เบญจมราชูทิศ นายภักดี  เหมทานนท์ ผอ.ร.ร.เบญจมราชูทิศ นายจรัญ  ขุนอินทร์ นายกสมาคมศิษย์เก่า ร.ร.เบญจมราชูทิศ นายสุพจน์  เบ้าประเสริฐกุล ประธานครูเก่า ร.ร.เบญจมราชูทิศและผู้เกี่ยวข้อง แถลงข่าวร่วมกันของเบญจองค์กร ร.ร.เบญจมราชูทิศ เกี่ยวกับความเห็นต่างของนักเรียน

นายภักดี  เหมทานนท์ ผอ.ร.ร.เบญจมราชูทิศ กล่าวว่า วันนี้ทางเบญจมองค์กรซึ่งประกอบด้วยคณะกก.สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมครูเก่า สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง นร.เบญจมราชูทิศ รวมทั้งหมด5องค์กร ได้มาประชุมร่วมกันเพื่อหาทิศทาง หาแนวทางให้โรงเรียนได้ปฏิบัติกรณีที่เกิดปัญหากับทางโรงเรียนที่ผ่านมา มีข้อสรุป2-3ประเด็น คือประเด็นแรกได้มีการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะรับฟังสภาพปัญหาต่างๆและก็ร่วมกันป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยทุกฝ่าย เพื่อที่จะกำหนดแนวทาง กำหนดมาตรการร่วมกัน ในการแก้ไขในการป้องกันและในการระงับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นโรงเรียนขอยืนยันว่าเราเองได้ดำเนินการเรื่องนี้มาโดยตลอดว่าเราจะให้โอกาสกับลูกๆนักเรียนของเราที่จะรับฟังข้อคิดเห็น ความคิดที่แตกต่าง เพราะเราเชื่อว่าความคิดที่แตกต่างไม่ได้เป็นโทษเป็นภัยอะไรเลย เพียงแต่เราต้องรับฟัง แล้วนำไปแก้ปัญหานำไปประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ควรดำเนินการ บางเรื่องอาจจะไม่เหมาะไม่ควรบ้าง ไม่เหมาะกับกาลเทศะบ้าง แต่เราเป็นครูบาอาจารย์เราก็มีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนเขาเพื่อให้เขาได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง นั้นคือสิ่งที่เรายืนยันว่าตลอด

“ที่สำคัญ เด็ก นร.คนดังกล่าวยังเรียนตามปกติไม่มีปัญหาอะไร ผมเพิ่งเชิญผู้ปกครองมาพูดคุยเมื่อ 5พ.ย.ที่ผ่านมา สร้างความเข้าใจให้ผู้ปกครองและพบกับนักเรียน เพื่อจะได้สร้างความเข้าใจให้เข้าใจตรงกันทิศทางต่างๆ อะไรบ้างเป็นอุปสรรคเราก็คุยกัน เด็กและผู้ปกครองก็ยอมรับเพราะว่า ร.ร.ดูแลได้เป็นอย่างดี” ผอ.ร.ร.เบญจมราชูทิศ กล่าวและว่า หลังเกิดเหตุการณ์ทางโรงเรียนพยายามพูดคุยกับครูบาอาจารย์คุยกับลูก นร.ทุกคนก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย อยู่กันอย่างมีความสุข ครูจะไม่มีการพูดคุยถึงกรณีนี้ เพื่อให้เขาได้วางตัวได้เหมาะสมต่อไป.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนแถลงข่าว มีการประชุมของเบญจองค์กร ร.ร.เบญจมราชูทิศ ที่ประชุมมีการหารือเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ผ่านสื่อออนไลน์ บิดเบือนข้อมูลและสร้างความเข้าใจผิดและสร้างความเสียหายแก่ ร.ร. 2 กรณีคือกรณีแสดงออกของ นร.คนหนึ่งขณะมีทหารเข้าไปบรรยายปลูกฝังอุดมการณ์เมื่อ 1ต.ค.และเหตุการณ์ที่มีการแสดงออกของเด็กนักเรียนคนหนึ่งของโรงเรียนที่แสดงออกทางการเมืองที่ไม่เหมาะสมเมื่อวันที่ 23 ต.ค.ในช่วงพิธีถวายบังคม วันปิยมหาราชของโรงเรียนที่ผ่านมานั้นจนสร้างความเสียหายให้กับโรงเรียนนั้น ทางโรงเรียนขอยืนยันไม่ได้ปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงของนักเรียนทุกคนตามระบอบประชาธิปไตย แต่ต้องอยู่ในความเหมาะสมด้วย และยืนยันว่านักเรียนคนดังกล่าวไม่ได้ถูกไล่ออกแต่อย่างใด ยังคงเรียนตามปกติไม่มีปัญหาอะไร