25 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

กมธ.ลงพื้้นที่ความขัดแย้งแร่โปรแตซสกลนคร

สกลนคร..0เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 9 พ.ย. นายประทวน  สุมธิอาจเดช  ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎร เดินทางไปที่ห้องประชุมที่ว่าการ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  ประชุมกับหน่วยงานราชการ หารือเรื่องความขัดแย้งระหว่างบริษัทไซน่า หมิงต๋า โปแตซ คอปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กับประชาชนในพื้นที่ อ.วานรนิวาส ที่บริษัทฯได้รับอาญาบัตรพิเศษ สำรวจแหล่งแร่โปแตซ ในเขต อ.วานรนิวาส หลังบริษัทฯได้ทำการสำรวจขุดเจาะแร่โปแตซ ประชาชนได้เดินขบวนคัดค้านมีเรื่องถึงฟ้องร้องคดีความ

นายประทวน  กล่าวว่า มารับฟังข้อมูลจากประชาชน  เพื่อขอความคิดเห็นเพื่อนำไปเสนอพิจารณาต่อที่ประชุมในเมื่อประชาชนไม่ยอมรับส.ส.ในพื้นที่ก็ไม่อยากได้ เรามาจากประชาชน ก็ต้องนำเรื่องเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกลับไปสู่สภา เรื่องอนาคตอย่าให้เกิดขึ้นอีก เรารับทราบปัญหาแล้ว  ในอนาคตไม่อยากให้เกิดเรื่องขึ้น