28 กุมภาพันธ์ 2024
Latest:
update newsกีฬาข่าวเด่น

แข่งสนุกกีฬา“หนองเชียงทูนคัพ” ต้านยาเสพติดครั้งที่ 23 สนามหน้า ที่ทำการ อบต.หนองเชียงทูน

*****ศรีสะเกษ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิทยา ไชยเดชกำจร นายอำเภอปรางค์กู่ มอบหมายให้ นายศิริมงคลรัตน์ วงศ์วรรณา ปลัดอาวุโสอำเภอปรางค์กู่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “หนองเชียงทูนคัพ” ต้านยาเสพติดครั้งที่ 23 สนามหน้า ที่ทำการ อบต.หนองเชียงทูน โดยมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 11 แห่ง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี นายประดิษฐ์ จันสมุทร นายก อบต.หนองเชียงทูน กล่าวรายงาน หลังพิธีเปิดแล้วได้มีการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ เป็นการพบกันระหว่างผู้นำท้องถิ่นกับท้องที่ ซึ่งมีทั้งนักฟุตบอลชายและหญิงปะปนกัน กำนันผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้หญิงก็ลงเล่นด้วย

rbt

*****นายประดิษฐ์ จันสมุทร นายก อบต.หนองเชียงทูน กล่าวว่า อบต.หนองเชียงทูน ได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี โดยให้ทุกหมู่บ้านทั้ง 19 แห่ง ในตำบลหนองเชียงทูน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมทําการแข่งขัน ในนามของหมู่บ้าน ซึ่งได้จัดการแข่งขันกีฬา 4 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล ชาย, วอลเลย์บอล ชาย/หญิง, เปตอง ชาย/หญิง, เซปักตะกร้อ ชาย

*****ทั้งนี้ การจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ขึ้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ พัฒนาการเล่นกีฬาไปสู่ระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้ประชาชน เยาวชน มีความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการกับชุมชนนการร่วมกันต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้ทุกชุมชนในตำบลหนองเชียงทูนปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป” นายประดิษฐ์ กล่าว.

ณัฐธรชนม์  สิริโชติสกุล /รายงาน