24 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นบทความ

รายงานพิเศษ

***เวลานี้การหาเสียงเลือกตั้งนายก อบจ.และ สจ.สกลนคร เป็นไปอย่างคึกคักและเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ มีการลงพื้นที่เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนเพื่อขอคะแนนเสียงซึ่งเป็นวิธีปกติของการหาเสียงเลือกตั้ง

***โดยเฉพาะนายชัยมงคล ไชยลบ ผู้สมัครนายก อบจ. สกลนครหมายเลข 1

***ผู้มีสโลแกน คิดต่างสร้างเมือง หาน้ำให้เจอเก็บน้ำให้ได้ใช้น้ำให้เป็น ด้านการศึกษาปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต ปริญญาโท ศิลปะศาสตร์บัณฑิต ปริญญาเอกรัฐศาสตร์บัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

***ประวัติการทำงาน ปี พ.ศ. 2544 สจ.สกลนคร ปี 2546 -2547นายก อบจ. สกลนคร ปีพศ.2551-2555 นายก อบจ.สกลนคร และปี พ.ศ.2555-2563 นายก อบจ. สกลนคร

***นายชัยมงคล  บอกว่า เน้นนโยบายด้านการศึกษา 6 โรงเรียนในสังกัด อบจ.เป็น ร.ร.ต้นแบบ แห่งคุณภาพการศึกษา จบ ม.6 มีทุนเรียน จนจบปริญญาตรี พร้อมขยายจำนวนโรงเรียน ให้ครอบคลุมทั่วจังหวัดสกลนครในอนาคต

***นโยบาย การบริหาร จัดการน้ำอย่างยั่งยืน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร นโยบายการท่องเที่ยว นโยบายด้านวัฒนธรรมและพัฒนาหนองหาน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ของชุมชน คนสกลนครอย่างยั่งยืนจึงได้เสนอตัวรับใช้พี่น้องชาวสกลนครอีกต่อไป 20 ธันวาคมนี้ เลือกนายชัยมงคล ไชยลบ เป็นนายก อบจ.สกลนคร

***พร้อมขอเสนอผู้สมัคร สจ.หมายเลข 1 นายคำเสาร์ ธุรารัตน์ เขตเลือกตั้ง อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร อดีตกำนัน ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 18 ปี เป็นประธานกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเจริญศิลป์ ขออาสารับใช้ประชาชนเป็น สจ.เขต อำเภอเจริญศิลป์ จ.สกลนครด้วย.