พ่อเมืองอุตรดิตถ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

***อุตรดิตถ์..ผู้สื่

Read more

วัดพระธาตุช่อแฮ มอบถุงยังชีพประชาชนและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระชนมายุครบ 94 พรรษา

***แพร่…ผู้สื่

Read more

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานผ้าไตร และน้ำสรง ในพิธีสมโภชวัดพระธาตุช่อแฮ ครบ 15 ปี การยกฐานะเป็นพระอารามหลวง

***แพร่…ผู้สื่

Read more

คณะสงฆ์พุทธบุตรอาสาสุโขทัย มีมติที่จะสร้างบ้านหลังใหม่ ตามโครงการ”บ้านปันสุข”ให้กับครอบครัวญาติโยมชาววังลึก

***สุโขทัย…ผู้

Read more

ประเพณีที่สืบทอดกันมาสมัยปู่ย่าตาทวดนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (เจ้าพ่อปั๋นโย) เล่าขานกันมามีน้ำไหลออกจากหินได้ทำนากันนา

***แพร่…ผู้สื่อข่า

Read more