ชาวไทยเวียงร่วมใจกวนกระยาสารทสืบทอดประเพณีสารทลาว เพื่อให้ลูกหลานได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกพื้นบ้าน

*****นครนายก..ผู้สื่

Read more

ชาวทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย สืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก ที่วัดเขาแก้วชัยมงคล เพี่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัดกับชุมชน สร้างความสามัคคีในหมู่ญาติสนิทมิตรสหายอีกด้วย

*****สุโขทัย..ผู้สื่

Read more

นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล อ.ปากช่อง พร้อมคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาถวายเทียนตามโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา

*****นครราชสีมา ..ผู

Read more

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน ผ้าป่าสามัคคี เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

*****มหาสารคาม..ผู้ส

Read more

นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในโครงการจัดกิจกรรมประกวดเทียนพรรษาและประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565

*****นนทบุรี..ผู้สื่

Read more

องค์บริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว แถลงเตรียมจัดงาน เพื่อฟื้นฟู ”ประเพณีลอยกระทงยลวิถี แข่งเรือหลวงพ่อไซร์” เผาเทียน เล่นไฟ แสง สีเสียง ยิ่งใหญ่ตระการตา

*****อุตรดิตถ์..ผู้ส

Read more

จังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา

*****นนทบุรี..ผู้สื่

Read more