ประกันภัย

update newsข่าวเด่นประกันภัยเศรษฐกิจ

สำนักงาน คปภ. สร้างเกราะป้องกัน “Risk Culture” สำหรับผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจประกันภัยเล็งใช้เป็นเครื่องมือปรับตัวได้เร็วกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งปัจจุบันและอนาคต

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื

Read More
update newsข่าวเด่นประกันภัยเศรษฐกิจ

สำนักงาน คปภ. เปิดเวทีสัมมนาผู้ไกล่เกลี่ยถอดบทเรียนข้อพิพาทด้านการประกันภัยพร้อมยกระดับการให้บริการประชาชนแบบครบวงจร

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื

Read More
update newsข่าวเด่นประกันภัยเศรษฐกิจ

คปภ.จัดโครงการเสริมสร้างพันธมิตรและพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยทั่วประเทศ การเสวนาหัวข้อ “การใช้สิทธิประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ การประกันภัยตาม

*****นครนายก..ผู้สื่

Read More
update newsข่าวเด่นประกันภัยเศรษฐกิจ

คปภ.เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างหลักเกณฑ์การผ่อนผันให้มีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นบริษัทประกันชีวิตได้เกินกว่า 49%

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื

Read More
update newsข่าวเด่นประกันภัยเศรษฐกิจ

“สำนักงาน คปภ. – ภาคธุรกิจประกันภัย” เตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS 17)

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื

Read More