สอวช. ปลื้ม สมัชชาสุขภาพครั้งที่ 15 ประกาศเจตนารมณ์ สนับสนุนการใช้แนวคิดเศรษฐกิจ บีซีจี ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ลดเหลื่อมล้ำ ขจัดยากจนข้ามรุ่น บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื

Read more

คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 40 เขตแล้ว ส่วนผู้ว่า กทม.อยู่ระหว่างการตรวจสอบเบื้องต้นว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือไม่

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื

Read more

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม วงเงิน 167 ล้านเศษ

*****มหาสารคาม..ผู้ส

Read more

คปภ. ออกแนวปฏิบัติให้บริษัทประกันภัยถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด กรณีการจ่ายเคลมประกันโควิดค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าชดเชยรายวัน

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื

Read more

ชาวบ้านในตำบลนาไคร้ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอบคุณรัฐบาลพลิกผืนดินแห้งแล้งเป็นแหล่งอาหาร นำผลผลิตจำหน่าย สร้างรายได้เข้าครัวเรือนเดือนกว่า 20,000 บาท

*****กาฬสินธุ์..ผู้ส

Read more

คปภ.เตือน!ประชาชน อย่าหลงเชื่อ – แชร์ “ข้อมูล Blacklist บริษัทประกันภัย” ตรวจสอบแล้วไม่เป็นความจริง ยันกำกับดูแลและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านประกันภัยอย่างเต็มที่

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื

Read more