18 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นอาชญากรรม

ชาวบ้านอำเภอหนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ร่วมใจชุมชนยั่งยืนแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร

*****กาฬสินธุ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอหนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  พร้อมด้วย พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ วีระศิริ ผกก.สภ.หนองกุงศรี นายสุรพงษ์ ภูโทถ้ำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกุงศรี นพ.สัญญา สุปัญญาบุตร ผอ.รพ.หนองกุงศรี นายสมบูรณ์ นาสาทร ประธาน กต.ตร.สภ.หนองกุงศรีและส่วนราชการต่างๆ ร่วมพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ สถานีตำรวจภูรหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

*****พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ วีระศิริ ผกก.สภ.หนองกุงศรี กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติด ที่ให้ตำรวจทุกสถานี ดำเนินงานโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนหมู่บ้าน เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด ที่ไม่เคยมีกระบวนการป้องกันแก้ไข และการบำบัดยาเสพติดมาก่อน โดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานในหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งและการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

 

*****นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอหนองกุงศรี กล่าวว่า  คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันปราบปราม ยาเสพติดอำเภอหนองกุงศรี จึงได้พิจารณาคัดเลือก พื้นที่ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติด แพร่ระบาดรุนแรง หรือพื้นที่สีแดง ตามข้อมูลของสำนักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดภาค 4 จึงได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือก บ้านหนองกุงเผือกหมู่ที่ 6 ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีผู้ใช้ ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาที่เหมาะสม การฟื้นฟูสมรรถภาพ การฟื้นฟูสังคม การมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและเร่งด่วน โดยผู้นำหมู่บ้านและชุมชนจะต้องมีความพร้อมและให้ความร่วมมือ และมีสถานที่ หรือภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม

*****นายอำเภอหนองกุงศรี กล่าวต่อว่า ปัจจุบันในส่วนของทางอำเภอหนองกุงศรี ก็ได้ดำเนินงาน นำเอาบุตรหลานที่สมัครใจและมีพฤติกรรมและประวัติที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เข้ามาอบรมบำบัด ปรับทัศนคติทางสังคมจำนวน50ราย โดยใช้สถานที่ของวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี เป็นที่ฝึกอบรมจำนวน50คน สิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะต้องมีส่วนร่วมในการร่วมไม้ร่วมมือทุกภาคส่วน ถ้าจะให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียว ดำเนินการคงทำไม่สำเร็จ เพราะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาของบ้านเมือง ทุกคนต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันถึงจะสำเร็จได้

***** ทั้งนี้ในพิธีเปิดได้มีผู้นำชุมชน เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณในการต่อต้านยาเสพติด พร้อมกันนี้ได้ให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมบันทึกMOUข้อตกลงร่วมกัน จากนั้นจึงมอบหมายภารกิจให้คุ้มต่างๆทั้ง6คุ้มชุมชน ได้ลงมือร่วมประชาคมเอ็กซ์เรย์ จัดเวรยามเฝ้าระวังและกำหนดแผนปฏิบัติการในห้วงตลอด3เดือนจนสิ้นสุดโครงการดังกล่าว

 สมบูรณ์  นาสาทร/รายงาน