18 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นอาชญากรรม

“ผู้การอู๋”อบรมเครือข่าย อส.ตร.ต้านภัยยาเสพติด

***ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านโตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 ธ.ค.พล.ต.ต.อมรศักดิ์ เกษมก์สิริ  ผบก.ภ.จว.สุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด”โครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครตำรวจบ้าน ต้านภัยยาเสพติด”รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-15 ธ.ค.พร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม222 นาย โดยมี .พต.อ.ศิระ อาชวสุนทรากุล  ผกก.สภ.คีรีมาศ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ

***พล.ต.ต.อมรศักดิ์  กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องป้องกันและแก้ไข เพื่อหยุดยั้งการขยายตัวในทุกพื้นที่ของประเทศ เนื่องจากมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความสงบสุขของประชาชน รวมถึงความมั่นคงทางสังคม-เศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศโดยรวม กองบังคับการตำรวจภูธร จ.สุโขทัย ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ได้จัดทำ”โครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครตำรวจบ้าน ต้านภัยยาเสพติด” ขึ้น  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.สุโขทัย

***ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1.ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ตามนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 2.ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 3.เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ4.สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด มั่นใจว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนจะตั้งใจและนำความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ ต่อชุมชนในพื้นที่ อ.คีรีมาศ และ จ.สุโขทัย ต่อไป