ข่าวอปท.ข่าวเด่น

นอภ.สาวสวยวานรนิวาสเดินแบบงานลอยกระทง

สกลนคร..0น.ส.จิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร ประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง ที่สระน้ำสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี และสนามกีฬา ทต.วานรนิวาส เมื่อค่ำวันที่ 31 ต.ค. โดยมี นางจินตนา ผาอินทร์ วงษ์รัตนะ นายก ทต.วานรนิวาส และบุคลากรในสังกัด อำนวยการจัดงาน มี ส่วนราชการ/ผู้บริหารสถานศึกษา/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี

สำหรับกิจกรรมในงาน มีการ การประกวดกระทง ขบวนแห่การประกวดนางนพมาศและการเดินแบบผ้าครามโดย น.ส.จิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนคร -นางจินตนา ผาอินทรงวงศ์ ร่วมเดินแบบในครั้งนี้ด้วย.