22 เมษายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นศาสนาศาสนา-วัฒนธรรม

วัดพระธาตุช่อแฮเจริญพระพุทธมนต์วันพ่อแห่งชาติ

***แพร่..0เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่19 ธ.ค..ที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะ จ.แพร่ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ.แพร่ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจ.แพร่  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

*** โดยมีพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง แสดงพระธรรมเทศนา เรื่องพหุปการกถา ว่าด้วยความรู้รักสามัคคีมีอุปการะมาก และกล่าวนำเจริญจิตภาวนา ท่ามกลางประชาชนชาว จ.แพร่ ร่วมพิธีจำนวนมาก

***สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ คณะสงฆ์ และจ.แพร่ โดย สนง.พระพุทธศาสนาจ.แพร่ จัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 อีกทั้งแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ และน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ ไปด้วยดี