25 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

สภาทนายความจ.แพร่และที่ปรึกษากฏหมายศาลเยาวชนฯจับมือศาลเยาวชนและครอบครัวจ.แพร่ ถึงแนวปฏิบัติต่างๆผ่านออนไลน์

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอุเทน สุขทั่วญาติ และคณะ พร้อมที่ปรึกษากฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับนายระวิ พวงกนก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่และประชุมร่วมกันระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่กับสภาทนายความจังหวัดแพร่ พร้อมที่ปรึกษากฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่  สภาทนายความจังหวัดแพร่

*****เพื่อประสานความร่วมมือและรับฟังความคิดเห็นข้อขัดข้องในการปฎิบัติหน้าที่ โดยมีวาระเพื่อพิจารณาคือ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นคำฟ้อง คำร้อง ขอตั้งต้นคดีในคดีครอบครัวผ่านระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม ถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาคดีผ่านระบบออนไลน์ Google Meet,Zoom,Cisco Webex และข้อขัดข้องในการปฎิบัติหน้าที่ นายอุเทน สุขทั่วญาติ ประธานสภาทนายความจ.แพร่ กล่าว่าทั้ง 2 องค์กรจะประสานความร่วมมือกันในทุกเรื่องต่อไป