update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุเชิญธงชัยเฉลิมพล และสวนสนามเข้าที่ตั้ง

*****สระบุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ประธานในพิธีเชิญธงชัยเฉลิมพล และสวนสนามเข้าที่ตั้ง โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 66 โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศโท วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช คณะผู้บังคับบัญชา นายกิตติศักดิ์  ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนนายเรืออากาศ เข้าร่วมพิธีฯ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศเข้าร่วมพิธี ได้แก่ พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา, พลอากาศเอก อิทธพร  ศุภวงศ์, พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง และ พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์

*****ในโอกาสนี้ “หมู่บินธงชัยเฉลิมพล” ซึ่งประกอบด้วยเฮลิคอปเตอร์แบบที่ 10 (S-92A) จำนวน 3 เครื่อง ได้เชิญธงชัยเฉลิมพลจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง ไปยัง โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จากนั้นกองทหารเกียรติยศได้เชิญธงชัยเฉลิมพลไปประดิษฐาน ณ กองบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการประกาศอย่างเป็นทางการว่า ที่ตั้งแห่งนี้คือที่ตั้งหลักของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

*****สำหรับ ธงชัยเฉลิมพล เป็นธงประจำหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธงชัยเฉลิมพลถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของทหาร ที่ทหารทุกคนต้องเคารพสักการะ และพิทักษ์รักษาไว้ด้วยชีวิต การปฏิบัติต่อธงชัยเฉลิมพลทุกขั้นตอน ต้องเป็นไปตามพิธีการ ระเบียบแบบแผนที่วางไว้อย่างเข้มงวดกวดขันในพิธีสำคัญของทหาร เช่น พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนของทหาร พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลของทหารที่ปลดประจำการ หรือการเคลื่อนย้ายหน่วยที่ตั้ง

*****ภายหลังจากกระทำพิธีเชิญธงชัยเฉลิมพลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้เป็นประธานในพิธีสวนสนามเข้าที่ตั้ง ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ซึ่งการสวนสนามในครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนนายเรืออากาศ ในการที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อนำพาสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ไปสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่จะเจริญรุ่งเรืองสืบไป ด้วยปฏิญาณอันแน่วแน่ที่ว่า “เกียรติกล้า” “มานะมั่น” เพื่อที่จะ “ทะยานก้าว” สู่อัจฉริยภาพแห่งสถาบันนายเรืออากาศ ทั้งนี้ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนนายเรืออากาศ จะจัดกิจกรรม Open House พร้อมด้วยการจัดหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศให้บริการประชาชนในพื้นที่ และกำหนดเปิดการศึกษา ณ ที่ตั้งแห่งใหม่อย่างเป็นทางการในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566

สมพงษ์ ปานรุ่ง /รายงาน