update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

รอง ผบช.ภ.6 ตรวจเยี่ยมการฝึกยุทธวิธี การระงับเหตุด้วยไม้งามและชมการสาธิตของชุดอาวุธพิเศษ(S.W.A.T) ชุดพิชัย 65 ที่ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์

*****อุตรดิตถ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ต.ระวีพรรษ อมรมุนีพงศ์ รอง ผบช.ภ.6 ประธาน การตรวจเยี่ยมการฝึกยุทธวิธี การระงับเหตุด้วยไม้ง่าม และชมการสาธิตของชุดอาวุธพิเศษ(S.W.A.T) 2566 ที่สนามยิงปืน ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รอง ผวจ.อุตรดิตถ์,และ พล.ต.ต.สุทธิพงศ์ เป๊กทอง  ผบก.ภ.จ.ว.อุตรดิตถ์, พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์  นิลจันทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์, (ท)  และรอง ผบก.ภ.จ.ว.อุตรดิตถ์ หัวหน้าสถานีตำรวจภูธร ในสังกัด  15 สถานี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม

*****พล.ต.ต.ระวีพรรษ อมรมุนีพงศ์ รอง ผบช. ภาค 6 กล่าวว่า ได้มาตรวจเยี่ยมการฝึกยุทธวิธี การระงับเหตุด้วยไม้ง่าม และชมการสาธิตของชุดอาวุธพิเศษ(S.W.A.T) ของตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ เพราะในปัจจุบัน มีสถานการณ์บุคคลคลุ้มคลั่ง ใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นตำรวจจะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่  พัฒนาประสิทธิภาพของตนให้สูงขึ้น ให้สามารถรับมือจากภัยอาชญากรรม  ที่เกิดขึ้นในสังคม และยังเป็นการลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นต่อตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเองและ ต่อสังคมโดยรวม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์  และเยี่ยมชมการสาธิตของชุดอาวุธพิเศษ(S.W.A.T)ใน การเข้าระงับเหตุด้วยไม้ง่ามทั้งของสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ และ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หรือ (ชรบ) ของตำบลคุ้งตะเภาและ สมาคมกู้ภัยวัดหมอนไม้ การเข้าระงับเหตุต่างๆ

*****ทั้งนี้ ได้มีการสาธิต กับเหตุการณ์เสมือนจริงในการฝึกยุทธวิธีการระงับเหตุการณ์ปราบปรามคนคลุ้มคลั่ง ด้วยไม้ง่าม และการสาธิตของชุดอาวุธพิเศษ (S.W.A.T) “ชุดพิชัย 65” เพื่อเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ อีกด้วย

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข/รายงาน