15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

เกษตรกรชาวนากุ้งใต้รวมตัวร้องรัฐเร่งแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำขู่ภายใน15วันหากไม่เป็นผลจะยกระดับการเรียกร้องทันที

*****นครศรีธรรมราช..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง หมู่ 9 ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ได้มีเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช และจากชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสงขลา-นครศรีธรรมราชจำนวนกว่า 100คน ได้นัดมารวมตัวกันเพื่อปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำแต่ราคาอาหารกุ้งแพงขึ้น เมื่อเวลา 15.00น.วันที่ 29 พ.ค.66

*****โดยมีนายศรัทธา   ทองคำ รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช,ตัวแทนจากประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช,ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานและตัวแทนจากพรรคก้าวไกล ได้มาร่วมสังเกตุการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อรับทราบปัญหาของเกษตรกรชาวนากุ้งที่กำลังประสบอยู่ในขณะนี้ หลังมีการปรึกษาหารือถึงแนวทางแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำแล้ว กลุ่มเกษตรกรชาวกุ้งทั้งหมดได้รวมตัวถือป้ายที่เขียนใสกระสอบปุ๋ยอาหารกุ้ง มีข้อความต่างๆเพื่อสื่อเรียกร้องไปยังรัฐบาลช่วยเหลือด่วนเช่นกุ้งไทยถึงจุดจบแล้วจริงหรือ,กุ้งถูกอาหารแพง ไฟแพง อยู่ได้หรือ,รัฐช่วยชาวนากุ้งด้วยฯลฯเป็นต้น

*****จากนั้นนายรักษ์ชาติ   ช่วยเกลี้ยง ประธานกก.สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุมน้ำปากพนัง,นายประสงค์   จันทร์ทอง ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสงขลา-นครศรีฯ ได้ยื่นหนังสือข้อเรียกร้องของเกษตรกรชาวนากุ้งจำนวน 4ข้อไปยังรัฐบาลเพื่อให้ช่วยเหฃือแก้ไขปัญหาด่วน ประกอบด้วย1.ให้ภาครัฐจัดทำโครงการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเหมือนปี2564 เพื่อชดเชยราคากุ้งโดยมีราคานำตลาดให้สูงกว่าต้นทุนการผลิต จำนวน 1พันตันต่อเดือนและหรือจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ 2.ให้กรมชลประทานและกรมเจ้าท่าแก้ปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน ลำคลองเชื่อมต่อกับทะเลมีทรายปิดลำคลองสาธารณะและให้กรมทางหลวงก่อสร้างสะพานหรือท่อขนาดใหญ่ที่ถนนพาดผ่านลำคลองสาธารณะ ตามถนนสาย4013 เชื่อมต่อระหว่างอ.ปากพนังกับ อ.หัวไทร ซึ่งเป็นเขตที่เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 3.ให้กระทรวงพาณิชย์จัดหาปัจจัยการผลิตราคาถูกเช่นอาหารกุ้ง เคมีการเกษตรกรกระจายให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยผ่านองค์กรเกษตร เพื่อลดต้นทันการผลิต  4.ให้กรมประมงหยุดอนุญาตนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศในช่วงราคากุ้งตกต่ำ

*****ทั้งนี้เพื่อให้ภาคส่งออกรับซื้อกุ้งจากเกษตรกร และให้คณะกก.บริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ซึ่งอธิบดีกรมประมงเป็นประธาน ทบทวนประกันราคากุ้งขั้นต่ำให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลที่ปรับตัวสูงขึ้น ภายใน15วันทางภาครัฐ โดย ผวจ.นครศรีธรรมราชจะต้องประสานแก้ปัญหาให้เกษตรกรชาวนากุ้งโดยเร่งด่วนภายใน15วัน ไม่เช่นนั้นทางเกษตรกรชาวนากุ้งภาคใต้จะยกระดับการเรียกร้องเพื่อให้หน่วยงานส่วนกลางรับทราบและแก้ปัญหาดังกล่าวทันที ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความเรียบร้อยภายในจังหวัดต่อไป ซึ่งนายศรัทธา ทองคำ รอง ผวจ.นครศรีธรรมราชได้รับหนังสือข้อเรียกร้องดังกล่าวเสนอไปยัง ผวจ.นครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป.