update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ ลงพื้นที่รับฟังและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานก่อสร้างหอกลองยาวเมืองมหาสารคาม

 

*****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล ต้อนรับนายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อรับฟังและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานก่อสร้างหอกลองยาว พร้อมลงพื้นที่เลิงน้ำจั้นเยี่ยมชมสถานที่การก่อสร้าง โดยมีรองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล ผอ.สำนัก/กอง หัวหน้าฝ่ายฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาล ประธานชุมชนทั้ง ๓๑ ชุมชน เข้าร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคาม