update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

“ศรัณย์วุฒิ” นำชาวบ้านอุตรดิตถ์ รับมอบหนังสืออนุญาตอยู่-ทำกินเขตป่าสงวนฯ กว่า 3 หมื่นไร่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)

*****อุตรดิตถ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ที่ปรึกษาทีมโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) และ น.ส.รสรินทร์ ศรัณย์เกตุ ลูกสาว นำตัวแทนพี่น้องประชาชนจาก จ.อุตรดิตถ์ เข้ารับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตฯดังกล่าว จำนวน 7 พื้นที่ เนื้อที่รวม 30,711-1-36 ไร่

*****นายศรัณย์วุฒิ  ศรัณย์เกตุ กล่าวว่า นับเป็นข่าวดีและขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนจ.อุตรดิตถ์ 2,958 ราย ที่ได้รับ หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลเป็นการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐในลักษณะแปลงรวมภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ให้แก่ประชาชน

*****“ในฐานะที่ตนได้ร่วมต่อสู้ ติดตาม ผลักดันกับประชาชนชาวอุตรดิตถ์ผ่านมาหลายยุคหลายรัฐบาลหลายนายกฯรัฐมนตรีจนกระทั่งมาถึงรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีนโยบายขับเคลื่อนให้คนอยู่กับป่าอย่างมีความสุข ร่วมดูแล รักษาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ไม่ต้องถูกจับหรือบุกรุกป่า ทำให้ชาว จ.อุตรดิตถ์ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 7 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าจริม เนื้อที่ 12.815-3-50 ไร่,พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยช้าง และป่าปู่เจ้า เนื้อที่ 332-2-62ไร่,พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านาอิน-นายาง เนื้อที่ 36-0-6 ไร่,พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าปากห้วยฉลอง และป่าห้วยสีเสียด เนื้อที่ 523-338 ไร่, พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยเกียงพา และป่าน้ำไคร้ เนื้อที่ 2,065-2-16 ไร่, พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด พื้นที่ ต.ห้วยมุ่น อ.น้ำ ปาด เนื้อที่ 11,652-0-5 ไร่และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตรอนฝั่งขวา เนื้อที่ 3,285-1-59 ไร่ รวมเนื้อที่30,711-1-36 ไร่ ซึ่งเป็นจังหวัดลำดับต้นๆของประเทศที่ได้รับหนังสือดังกล่าวฯ”นายศรัณย์วุฒิ กล่าว

*****ด้านนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ทส.มอบให้กับพี่น้องประชาชน จ.อุตรดิตถ์ในครั้งนี้เป็นการสร้างความมั่นใจได้ว่าสามารถอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พี่น้องประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น“สำหรับป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ที่ยังไม่ได้ออกหนังสืออนุญาตอีก 4 พื้นที่ เนื้อที่ 16,649 ไร่ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้เห็นชอบในหลักการแล้ว ได้กำชับเร่งรัดให้มีการอนุญาตโดยเร็วอย่างไรก็ตามขอฝากไปยังพี่น้องประชาชนช่วยกันป้องกันรักษาป่าที่เหลืออยู่อย่าบุกรุกทำลายป่า เพิ่มเติมช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้อยู่ร่วมกันกับป่าได้อย่างยั่งยืนอยู่ดีกินดีสืบไป

*****นายโสภา เมฆแสง ตัวแทนประชาชนที่ได้รับหนังสืออนุญาตฯ กล่าวว่าสิ้นสุดการรอคอยของพี่น้องประชาชนชาว จ.อุตรดิตถ์ โดยเฉพาะ อ.ท่าปลาน้ำปาด ฟากท่า ทองแสนขัน และ อ.บ้านโคก โชคดีที่มี ท่านศรัณย์วุฒิ และคุณรสรินทร์ ศรัณย์เกตุ อยู่เคียงบ่าเคียงไหล่ ร่วมต่อสู้ ให้คำปรึกษาไม่เคยทอดทิ้ง ติดตาม และผลักดัน จนกระทั่งจากความฝัน กลายเป็นความจริงที่พี่น้องประชนได้ ได้สิทธิ์เข้าอยู่และทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ต้องถูกจับและยังขุดสระเก็บกักน้ำ เลี้ยงสัตว์ ปลูกไม้ผล และเมื่อเกิดภัยพิบัติยังได้รับความช่วยเหลือจากทางราชการ ในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนขอขอบคุณทั้ง 2 ท่านเป็นอย่างยิ่ง

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข/รายงาน