15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ผู้ว่าฯอุตรดิตถ์ จัดยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีอุตรดิตถ์และตลาดนัดคุณธรรม”พร้อมมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้กับคนดีศรีอุตรดิตถ์ประเภทต่างๆ

*****อุตรดิตถ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 ก.ย.66  นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ.อุตรดิตถ์ ประธานเปิดงานตลาดนัดคุณธรรมและงานยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีอุตรดิตถ์ พร้อมมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้กับคนดีศรีอุตรดิตถ์ประเภทต่างๆ ประกอบด้วย ชุมชน / องค์กร / อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 3 แห่ง ชุมชน / องค์กร / อำเภอคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 119 แห่ง คนดีศรีอุตรดิตถ์ 81 ราย และสื่อมวลชนคุณธรรมจำนวน 27 ราย และเยี่ยมให้กำลังใจชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบที่มาออกบูธนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมร่วมกันของภาคีเครือข่าย จำนวน 11 บูธที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

*****โดยมีนายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้กล่าวรายงานและนำชมบูธ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จำนวน 500 กว่าคน ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนดี องค์กรดี ชุมชนดี และอำเภอดี ได้มีโอกาสมาพบปะและเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานซึ่งกันและกัน เป็นเวทีชม แชร์ เชียร์ คนทำดี สร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมหรือบริบทให้เกิดแรงจูงใจให้มีการทำความดีและมีพฤติกรรมที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น อันจะก่อให้เกิดสังคมคุณธรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมระยะที่ 2  นโยบายรัฐบาล กระทรวงวัฒนธรรม และสอดคล้องกับนโยบาย 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดคุณธรรม ซึ่งมีคุณธรรมเป้าหมายร่วมกันคือ “อุตรดิตถ์เมืองคนดี มีวินัย ใฝ่สุจริต มีจิตอาสา”

*****ในการนี้ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เราต้องช่วยกันสร้างเวที สร้างพื้นที่ให้คนทำดี มีที่ยืนในสังคม การทำดี มีคุณธรรม คุณทำได้ เราทำได้ ทุกคนทำได้ และที่สำคัญช่วยกันทำดี ไม่ต้องเดี๋ยว โดยคิดดี พูดดี ทำดี มีสติ และไม่ประมาทในบทบาทหน้าที่ในภารกิจของตน และเป็นพลังช่วยกันส่งเสริมคนดีและขยายการทำความดีเพิ่มมากขึ้น

ประสิทธิ์   ผึ้งสุข/รายงาน