15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยกองพันทหารราบ จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือชาวนาอำนวยความสะดวกในการตากข้าว

*****นครนายก..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยกองพันทหารราบ จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการตากผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ข้าวนาปี ให้กับชาวนา พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกสถานที่ในการตากผลผลิต โดยใช้พื้นที่ บริเวณโรงสีข้าวพระราชทาน (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) ทั้งนี้มีเกษตรกรฯ ให้ความ สนใจนำเข้ามาตากเป็นจำนวนกว่า 15 ตันแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชน และเกษตรกร ในพื้นที่ จังหวัดนครนายก สามารถนำ ผลผลิตทางการเกษตร เข้ามา ใช้บริการได้ โดยประสานมาที่โรงสีข้าวพระราชทาน ร.ร.จปร.หรือ  เพจ กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า ครับ ได้ทุกวันไม่มีวันหยุดราชการครับ