update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

คณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมสามัคคีบ้านนาจัดมอบผ้าห่มกันหนาว ข้าวสารและไข่ไก่ จำนวน 400 ชุดให้กับผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส คนยากจน ขัดสน กลุ่มผู้ป่วยเปราะบาง

*****นครนายก..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบรรพต รัตนเกตุ นอภ.บ้านนา และ นายมงคล พิพัฒน์สัตยานุวงศ์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมสามัคคีบ้านนา พร้อมคณะ มอบชุดผ้าห่มกันหนาว  ข้าวสารและไข่ไก่ จำนวน 400 ชุดให้กับกำนันทุกตำบลในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปมอบให้ ผู้ยากจนและด้อยโอกาส ซึ่งผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จากประชาชนในพื้นที่ 116 หมู่บ้าน  ซึ่งประกอบด้วย ผู้ด้อยโอกาส คนยากจน ขัดสนกลุ่มผู้ป่วยเปราะบาง พื้นที่ห่างไกล ที่อากาศเปลี่ยนแปลปลายฝนต้นหนาวได้รับความเดือดร้อน ได้รับสิ่งของอย่างทั่วถึงทุกปี