update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

กกต.ประชุมเพื่อพัฒนางาน ยกระดับมาตรฐานการทำงาน และการบริหารจัดการภายใน

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.66 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อพัฒนางาน ยกระดับมาตรฐานการทำงาน และการบริหารจัดการภายใน ครั้งที่ 2/2566 พร้อมด้วย นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง มอบนโยบาย เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานเตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

*****โดยรับฟังปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาหรือข้อเสนอแนะจากทุกส่วนงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อยู่บนพื้นฐานความเข้าใจและทิศทางเดียวกัน โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร ผู้ตรวจการ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 704 – 705 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง