28 กุมภาพันธ์ 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูลประชุมชี้แจงและหารือการควบคุมกำกับดูแลการนำเรือบริการนักท่องเที่ยว ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่

*****สตูล..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นาวาเอกแสนย์ไท  บัวเนียม รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูล/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจพื้นที่ตอนใต้จังหวัดสตูล ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3  ประธานการประชุมชี้แจงและหารือในการควบคุมกำกับดูแลการนำเรือบริการนักท่องเที่ยว  เพื่อชี้แจงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือให้ผู้ประกอบการบริการนักท่องเที่ยวทางทะเลและปรึกษาหารือในการเตรียมความพร้อมป้องกันภัยทางทะเลในช่วงสถานการณ์คลื่นลมแรงและช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2567 มีหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้จัดการบริษัทผู้ประกอบการบริการนักท่องเที่ยวทางทะเลเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงที่ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ศาลากลางจังหวัดสตูล

*****ในที่ประชุม ได้กำชับผู้ประกอบการบริการนักท่องเที่ยวทางทะเลให้ติดตามพยากรณ์อากาศ ติดตามประกาศของเจ้าท่าและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรืออย่างเคร่งครัด ให้ผู้ขับเรือมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ในส่วนของภาครัฐได้มีมาตรการป้องกันในบริเวณท่าเทียบเรือปากบารา ท่าเทียบเรือตำมะลังและทางทะเล  พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจความพร้อมเรือ  เสื้อชูชีพ อุปกรณ์และความพร้อมของคนขับเรือก่อนออกเรือ มีการจัดชุดช่วยเหลือนักนักท่องเที่ยว  จัดเตรียมเครื่องมือและเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานโดยให้มีการบูรณาการในการทำงานร่วมกันทุกหน่วยงาน  สำหรับหากเกิดคลื่นลมแรง จะมีเรือตรวจการของกองทัพเรือ 2 ลำ ซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่พร้อมสำหรับการช่วยเหลือทางทะเล โดยในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 66 – 4มกราคม 2567  จะมีการวางกำลังทางเรือประจำจุดที่สำคัญไว้ตลอดเวลาเพื่อเตรียมการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเกิดเหตุ พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานให้เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นกับนักท่องเที่ยว