28 กุมภาพันธ์ 2024
Latest:
update newsการศึกษาข่าวในประเทศ

เทคนิคระยอง-เทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง นำ นศ.บริการ ปชช. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถ จยย.-ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้’โครงการ Fix-it จิตอาสา-อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วย ปชช.’ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 67

*****ระยอง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.66 นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด และนายวีระชัย สมบัติกำไร ผอ.เทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ร่วมเปิดโครงการป้องกันและลดอับัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 พร้อมนำ นศ.เทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ออกช่วยเหลือ ปชช.ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภายใต้โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา(Fix it – จิตอาสา)ในกิจกรรมนิลมังกรเซอร์วิส ซ่อมถึงบ้านบริการถึงที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 นี้

***** โดยเปิดบริการซ่อมแซม รถ จยย.เบื้องต้น และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถ จยย.มี ปชช.นำรถ จยย.มารับบริการกว่า 40 คัน และมีการออกให้บริการถึงบ้านซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนา ยกระดับศักยภาพและพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการให้บริการด้านวิชาการและวิชาชีพให้กับ นศ.เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยเหลือ ปชช.ผู้ประสบภัยต่างๆ รวมทั้งให้บริการ ปชช.ในช่วงเทศกาลต่างๆ ด้วย

*****ส่วนที่ปั๊มน้ำมัน ปตท.สมาพันธ์พัฒนา ริมถนนบายพาสสาย 36 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ เกษตรภิบาล รอง ผอ.สถาบันอาชีวศึกษาภาค ตอ. และนายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผอ.เทคนิคระยอง ร่วมเปิด ‘โครงการ อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วย ปชช.ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 67’ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมเบรค รถ จยย. ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า มีภาครัฐ และเอกชนร่วมสนับสนุนน้ำมันเครื่อง บุคลากร และงบประมาณดำเนินการ ทั้งนี้มุ่งเน้นเพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของยานพาหนะและอำนวยความสะดวกในระหว่างการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลน้อยลง และเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ นศ.มีจิตอาสา สร้างคุณประโยชน์ให้เกิดแก่สังคม และประเทศชาติต่อไป

นิตยา  ทุมมานนท์/รายงาน