15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

เปิดตลาดถนนคนเดิน ย้อนรอยวิถีชุมชนย่านเมืองเก่า เมืองปากพนัง ส่งเสริมการท่องเที่ยว

*****นครศรีธรรมราช..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางกนกพร เดชเดโช นายก อบจ.นครศรีธรรมราช ประธานเปิดตลาดถนนคนเดิน ย้อนรอยวิถีชุมชนย่านเมืองเก่า เมืองปากพนัง โดยมี นายขวัญชัย รอดมณี นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ โดยมีประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวอย่างคึกคัก โดยมีร้านค้าอาหารพื้นบ้านจำนวนมากมาออกร้านจำนวนมาก ซึ่งนายขวัญชัย ได้กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งเมืองปากพนัง เป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับแหล่งท่องเที่ยวใน อ.ปากพนัง และเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพที่ดี พร้อมต่อการยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่ไปสู่สากลต่อไป

*****ด้านนางกนกพร เดชเดชโช นายกอบจ.นครศรีธรรมราช กล่าวยินดีและขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีความตั้งใจบูรณาการจัดโครงการถนนคนเดิน ย้อนรอยวิถีชุมชนย่านเมืองเก่า อำเภอปากพนังในวันนี้ ที่จะร่วมกันพัฒนาเมืองปากพนัง ให้เป็นเมืองเศรษฐกิจ และเมืองแห่งการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต ทั้งเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ ก่อเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่พี่น้องชาวเมืองปากพนัง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตชุมชนเมือง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ เชื่อมโยงความหลากหลายทางวัฒนธรรม และให้ความสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวภายในประเทศตามนโยบายรัฐบาล