15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

รมว.เกษตรฯติดตามโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่คำมี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และน้ำหลากในฤดูฝน

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่คำมี ตำบลห้วยโรง อ.อร้องกวาง จ.แพร่ เมื่อวันที่ 18 พ.ค.67 เพื่อติดตามการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่คำมีของกรมชลประทาน งบประมาณก่อสร้าง  828,126,000 บาท ด้านการก่อสร้างดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2564 จะครบอายุสัญญา เดือนพฤศจิกายน 2567 และขยายสัญญาใหม่ ครบกำหนดอายุสัญญา 7 กุมภาพันธ์ 2569 โดยบริษัท แพร่วิศวกรรม จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ผลงานทั้งโครงการ 35.654 %

*****โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำมี ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  เป็นอ่างประเภทหินทิ้งแกนดินเหนียว ความจุเก็บกักได้ 19.13 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยทางสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทานรับผิดชอบดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำ ได้แก่ น้ำท่วม น้ำแล้ง สร้างความเดือนร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำยม ตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำยมที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในลุ่มน้ำและแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการพื้นที่น้ำท่วมและการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับผลกระทบจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

*****สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางที่ราษฎรในท้องถิ่นได้ร้องขอให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างโครงการขึ้นมา ประกอบด้วย ราษฎร ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ , ตำบลห้วยโรง ตำบลไผ่โทน ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนรับประโยชน์ประมาณ 12,200 ไร่ ในฤดูแล้ง 3,830 ไร่ ซึ่งมีการพัฒนาระบบชลประทานอยู่แล้ว ได้แก่ฝ่ายหัวบาตรและระบบเหมืองฝายราษฎร์ จำนวน 10 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ชลประทานทั้งหมด 8,700 ไร่ โดยมีพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 8,700 ไร่ และในฤดูแล้ง 2,740 ไร่ ด้านปัญหาอุปสรรค เกิดจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะดำเนินการก่อสร้าง และปัญหาจากราษฎรผู้ได้รับผลกระทบยังไม่สามารถย้ายออกจากบริเวณที่ก่อสร้างได้ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการเข้าไปนำดินบริเวณบ่อยืมดินมาใช้ในการก่อสร้าง