15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

กองทัพภาคที่ 4 จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

*****นครศรีธรรมราช..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 28 พ.ค.67  พันเอก สุวัฒน์  ทองใบ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 ประธานการจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา ศาสนสถานค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี ผู้อำนวยการกองฝ่ายเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 , เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 41 และกำลังพลของหน่วยภายในค่ายวชิราวุธ เข้าร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ฯ ในครั้งนี้ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 ของทุกเดือน ตั้งแต่ มกราคม – ธันวาคม 2567

***** สำหรับ วัตถุประสงค์ในการจัด กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในครั้งนี้ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลกองทัพภาคที่ 4 ในการร่วมสร้างสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้ยึดมั่นปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี และทำคุณประโยชน์เป็นส่วนรวม