15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ชาวบ้านเฮ! สภา “คำเหมือดแก้ว” อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมกว่า 12 ล้านบาท

*****กาฬสินธุ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีนายวันชัย คำแหงพล ประธานสภา ทต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 27 พ.ค.67 โดยมีนางสาวลำพรรณ คำแหงพล นายก ทต.คำเหมือดแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายณรงฤทธิ์ อุปจันโท รองปลัด ทต.คำเหมือดแก้ว และสมาชิกสภาฯ  เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ร่วมประชุม และแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ทั้งนี้ ต่างต้องการเห็นพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนชาว ต.คำเหมือดแก้ว

***** นายวันชัย คำแหงพล ประธานสภา ทต.คำเหมือดแก้ว กล่าวว่า ตามแผนพัฒนาตำบล 9 หมู่บ้านในพื้นที่ ทต.คำเหมือดแก้ว ที่ทางผู้บริหาร ร่วมกับคณะผู้บริหารสภาฯ  และสภาฯ ได้พิจารณากลั่นกรอง บรรจุในแผนเพื่อรองรับงบประมาณเพื่อการสนับสนุนโครงการ ปัจจุบันมีทั้งหมด 36 โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีความสำคัญต่อสวัสดิภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนชาว ต.คำเหมือดแก้ว ทั้ง 9 หมู่บ้าน และรวมไปถึงเพื่อการสาธารณประโยชน์ทั่วไปอีกด้วย

*****นายวันชัย กล่าวอีกว่า สำหรับงบประมาณ ที่จะนำมาใช้เพื่อดำเนินการทั้ง 36 โครงการดังกล่าว เป็นงบประมาณจากเงินสะสม จำนวน 12,436,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดจัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ร่วมประชุม เพื่อขออนุมัติใช้งบประมาณดังกล่าว ซึ่งเป็นการขออนุมัติและเป็นมติของสภา บรรยากาศเป็นไปด้วยความปรองดอง สมานฉันท์ ก่อนที่จะมีมติเห็นชอบ 6 เสียง ไม่เห็นชอบ  5 เสียง และงดใช้สิทธิ์ 1 เสียง

*****ด้านนายวิรัตน์ บุญหล้า อายุ 74  ปี อดีตกำนันตำบลคำเหมือดแก้ว กล่าวว่า ในนามตัวแทนชาว ต.คำเหมือดแก้ว ขอขอบคุณนางสาวลำพรรณ คำแหงพล นายก ทต.คำเหมือดแก้ว และคณะผู้บริหาร ตลอดจนสมาชิกสภา ทต.คำเหมือดแก้วทั้ง 2 เขต ที่มีความพร้อมเพรียง และมีมติเห็นชอบให้มีการใช้งบประมาณ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ทำให้ชาวบ้านทุกคนตื่นเต้นดีใจ ที่ชุมชนของตน จะได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง จากการบริหารงบประมาณอย่างเป็นธรรม

*****นายวิรัตน์กล่าวเพิ่มเติมว่า   ทต.คำเหมือดแก้ว  เป็น อปท.ขนาดกลาง ที่ผ่านมามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และศักยภาพในการเป็นนักการเมืองท้องถิ่นรุ่นใหม่ ของนายพิบูรณ์ คำแหงพล อดีตนายก ทต.คำเหมือดแก้ว โดยมีการพัฒนาถนนหนทางระหว่างหมู่บ้าน ถนนเพื่อการเกษตร ขยายไฟฟ้า ระบบประปาสะอาด เพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง กระทั่งได้รับการรับรอง เป็นตำบลต้นแบบการพัฒนาท้องถิ่นอีกแห่งหนึ่ง ใน จ.กาฬสินธุ์

***** “อย่างไรก็ตาม ในการอนุมัติใช้เงินสะสมประจำปี 67 จำนวนกว่า 12 ล้านบาทดังกล่าว ในนามตัวแทนชาวบ้านคนหนึ่ง ที่อยากเห็นท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ต้องขอขอบคุณนางสาวลำพรรณ คำแหงพล นายก ทต.คำเหมือดแก้ว และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ที่มีความตั้งใจจริง ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของชาวบ้าน ด้วยการร่วมแรง ร่วมใจพัฒนา โดยสนับสนุนให้มีการใช้งบประมาณเงินสะสมในครั้งนี้” นายวิรัตน์กล่าวในที่สุด

สมบูรณ์ นาสาทร/รายงาน