15 มิถุนายน 2024
Latest:
การศึกษาข่าวอปท.

ขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรม นำการศึกษา

กำแพงเพชร..0 ดร.รมย์  พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมร่วมกับดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด (ตราเพชร) เพื่อขับเคลื่อนตาม โครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรม นำการศึกษา เพื่อวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อบูรณาการการเรียนรู้ในสถานศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ที่ห้องประชุมคลองสวนหมาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร