update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ม.ราชภัฏเมืองคอนเปิดตัวโครงการจ้างงาน

***นครศรีธรรมราช..0ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดี รักษาราชกานแทนอธิการ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ ผช.อธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่นและคณะร่วมแถลงข่าวโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เปิดรับเจ้าหน้าที่โครงการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (นักจัดการทางสังคม มรภ.นศ.) จำนวน 600 อัตรา

***โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)เปิดรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล  มหาวิทยาลัย) ระยะเวลาการจ้างงาน 12 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค.– 31 ธ.ค.64

***ดร.สมปอง กล่าวอีกว่า โครงการดังกล่าวเป็นการนำองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้าไปช่วยทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน คุณภาพชีวิต และสุขภาวะของชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมาย ชัดเจน มหาวิทยาลัยทำหน้าที่ดูแลอย่างเป็นระบบและบูรณาการ (System Integrator)

***สำหรับช่องทางการสมัคร ผู้ที่สนใจสมัครโครงการ  สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น อาคาร 17 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในวันและเวลาราชการ และ 2) ส่งใบสมัครทางอินเตอร์เน็ต online (Google Form) ได้ที่ https://forms.gle/ pfLBkys6Hj2X81kHA หรือสแกน QR code ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ