15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

เฉาก๊วยชากังราว เดินหน้าช่วยสังคม

***กำแพงเพชร..0ดร.เสริมวุฒิและนางอมรรัตน์  สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัทเฉาก๊วยชากังราวตราเพชร พร้อมด้วยคุณพงษ์ศักดิ์ คุณพรทิพย์ อารีรักษ์ ประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างอาคารโดมเพื่อเด็กและเยาวชนคนพรานกระต่าย ที่ ร.ร.พรานกระต่ายพิทยาคม อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร เมื่อวันทมี่ 6 ธ.ค.โดยมีนายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ ส.ส.กำแพงเพชร ดร.ศักดิ์ชัย  เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 41 พร้อมด้วยดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผอ.ร.ร.พรานกระต่ายพิทยาคม คณะครูและนักเรียน ปละประชาชนชาวพรานกระต่าย เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง

***สำหรับโดมเพื่อเด็กและเยาวชนคนพรานกระต่าย มีจุดเริ่มต้นมาจากการประชุมร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารสถานศึกษา ภายใต้การนำของ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผอ.ร.ร.พรานกระต่ายพิทยาคม และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ที่มีความตั้งใจและเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อการจัดการศึกษาแก่นักเรียนรวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนชาวพรานกระต่าย จึงได้ริเริ่มโครงการจัดสร้างโดมเพื่อเด็กและเยาวชนคนพรานกระต่าย

***โดยใช้พื้นที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าอาคาร 4 แต่ในช่วงแรกของการจัดสร้างนั้นยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดำเนินการ จึงได้รับความเมตตาจาก พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ มอบทุนประเดิมก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน 1,000,100 บาท

***สำหรับความคืบหน้าในการก่อสร้างโดมเพื่อเด็กและเยาวชนคนพรานกระต่าย ปัจจุบันโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างเสาโครงหลังคา 18 ต้น โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างแล้ว ประมาณ 1,500,000 บาท ขณะนี้ ทางโรงเรียนยังเปิดรับบริจาคอย่างต่อเนื่องในหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายสินค้า การจัดกิจกรรม RUN For Dome การสมทบทุนผ่าน QR code ทุกๆ การบริจาคของท่าน นอกจากจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนคนพรานกระต่ายแล้ว ทางโรงเรียนยังสามารถออกหลักฐานประกอบการลดหย่อนภาษีของท่านได้อีกด้วย