update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

จังหวัดระยองมอบเข็มเชิดชูเกียรติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักร แก่คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

*****ระยอง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ​เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 13 พ.ยง66 นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผวจ.ระยอง ประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักร แก่คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ที่ได้ดำเนินการมาแล้วครบ 2 ครั้ง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 9 ราย โดยมี สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดระยอง และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี

*****ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง จะดำเนินการจัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบแก่คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดระยอง ที่ได้ดำเนินการมาแล้วครบ 2 ครั้ง กล่าวคือ การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 ปี 2558 และครั้งที่ 2 ปี 2560 จำนวน 7 ราย, ครั้งที่ 3 ปี 2562

*****และครั้งที่ 4 ปี 2564 จำนวน 2 ราย รวม 9 ราย ได้แก่ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายสมศักดิ์ ทองเนียม อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง นายวรเทพ ภูมิภักดีพรรณ ผู้รับใบอนุญาตและประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ นายมาโนช โอสถเจริญ อดีตประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง  นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นางวิภากมล จันทร์ส่อง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ นายไพรัตน์ บุญศรี อดีตผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดระยอง และนายสุรสิทธิ์ ทุมมานนท์ สื่อมวลชนระยอง

นิตยา  ทุมมานนท์/ระยอง