7 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

หอศิลป์กำนันอรรถ จัดกิจกรรม Art student workshop เรื่อง “Wow!-wall”

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายรัฐกานต์ จันทนู กำนันตำบลวังหลวง อ.หนองม่วง จ.แพร่ ร่วมกับหอศิลป์เมืองแพร่ นำทีมงานนักศึกษาฝึกงานหอศิลป์เมืองแพร่ และนักศึกษาสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ ร่วมวาดภาพโดยใช้เทคนิคสีน้ำอะคริลิคแบบเงาบนผนังกำแพงบ้านวังหลวง ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ โดยการเขียนภาพแมวตามจินตนาการ ซึ่งเป็นการสื่อถึงความเรียบง่ายและสามารถดึงดูดผู้คนให้เกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น

*****นอกจากนี้ยังมีนักเรียนอาชีวะศึกษาแพร่ นักเรียนโรงเรียนกีฬาอบจ.แพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์ ร่วมโครงการ และมาเรียนรู้อีกด้วย กิจกรรม Art student workshop  เรื่อง “Wow!-wall”หอศิลป์กำนันอรรถ เป็นการวาดภาพสัตว์น่ารัก ขึ้อ้อน ขนนุ่มละมุน ที่มีอยู่ในแทบทุกครัวเรือน เป็นสัตว์ที่อยู่คู่่กับวิถีชีวิตของชาวบ้านวังหลวงมาอย่างช้านาน นำมาสู่การนำมาสร้างสรรค์และถ่ายทอดความน่ารักของแมวในรูปแบบต่างๆ เป็นภาพวาดบนกำแพงบ้าน เฟสแรก จำนวน 10 ตัว 10 ภาพ  โดยดร.ทัศนีย์ ดอนเนตร์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ได้ให้ความสนใจมาเยี่ยมชม