25 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 5 เดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศและการพัฒนาจังหวัดตามยุทธศาสตร์ชาติ ในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์

*****บุรีรัมย์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผวจ.บุรีรัมย์ พล.ต. สันทัด จันทน์มาลา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 พันเอก กิตติศักดิ์ ดวงกลาง  พันอก ทินกร ประสีระเตสัง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 ให้การต้อนรับการเดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศและการพัฒนาจังหวัดตามยุทธศาสตร์ชาติ ในพื้นที่  จังหวัดบุรีรัมย์ ของคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่น 5โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ภาคเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมให้การต้อนรับ  

*****พลเอกอรรถนพ  ลาภชุ่มศรี  ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารความมั่นคง สำหรับผู้บริหารระดับสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์  นำคณะคณาจารย์ และคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคง สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5  รวมประมาณ 130 คนลงพื้นที่เยี่ยมชมศึกษาภูมิประเทศ ดูงานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว การเมือง และการรักษาความมั่นคง ที่จะเป็นประโยชน์ในการบริหารงาน การดูแลประชาชน ตามหลักสูตรหลักสูตรการบริหารความมั่นคง สำหรับผู้บริหารระดับสูง

*****โดยมีนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับพร้อมบรรยายพิเศษสรุปเกี่ยวกับจังหวัดบุรีรัมย์และเชิญชมวิดีทัศน์แนะนำจังหวัดบุรีรัมย์ “เมืองต้นแบบ เมืองกีฬา และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์”และพันอก ทินกร ประสีระเตสัง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 บรรยายพิเศษโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงและพระราชทานให้ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการไปแล้วนำไปขยายผลในพื้นที่ชุมชนของตนเอง

*****พลเอกอรรถนพ  ลาภชุ่มศรี  ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารความมั่นคง สำหรับผู้บริหารระดับสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์  กล่าวว่า การนำคณะนักศึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มาศึกษาดูงานเป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งในภาครัฐและเอกชน มาศึกษาดูงานในพื้นที่ภาคอีสาน รวมถึงจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเยี่ยมชมภูมิประเทศ และยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ที่จะเป็นประโยชน์ในการวางยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะเน้นช่วยเหลือประชาชน และการลงพื้นที่ได้ทำโครงการฯ ดำเนินตามรอยพระยุคลบาทในหลวงเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงที่จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน

*****พลตรี นรินทรักษ์ เชษฐศิริ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ประธานนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่น 5 กล่าวว่า การศึกษาดูงาน ในครั้งนี้ ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของภารกิจ และบริบทในด้านต่างๆในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อ นักศึกษา สวปอ.มส.SML และจะได้นำความรู้ที่ได้จากการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ไปวิเคราะห์ และสรุปเป็นแนวทางในการร่วมขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป โดยคณะฯ ออกเดินทางไปยังสนามช้างอารีนา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ สนามช้างอารีนา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เยี่ยมชมสนามช้างอารีนา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และอุทยานประวัติศาสตร์นมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์และเดินทางกลับ

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ