update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ผวจ.มหาสารคาม เปิดกิจกรรมบริการตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ ภายใต้การดำเนินงาน “มหาสารคามเมืองปลอดภัย” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ตระหนักถึงความปลอดภัยปีใหม่

*****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผวจ.มหาสารคาม ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบริการตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ ภายใต้การดำเนินงาน “มหาสารคามเมืองปลอดภัย” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมให้กับยานพาหนะ เมื่อนำรถไปใช้ขับขี่ให้เกิดความปลอดภัยกับตนเองและเพื่อร่วมทางมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์เห็นความสำคัญของการทำประกันภัยภาคบังคับ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ก่อนเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567

*****โดยบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ สิทธิประโยชน์ ความคุ้มครองของการจัดทำ พรบ.  โดยดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 4 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม และ วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย โดยกิจกรรมประกอบด้วย  (right)บริการตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ ได้แก่ ตรวจเช็คไฟหน้าไฟท้าย พร้อมเปลี่ยนหลอดไฟ โดยไม่คิดค่าบริการ  (right)บริการจัดทำประกันภัย พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ สิทธิประโยชน์ความคุ้มครองของการจัดทำประกันภัยภาคบังคับ  (right)จัดนิทรรศการด้านความปลอดภัย 10 พฤติกรรม ในการใช้รถใช้ถนน (right)รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้สัญจรไปมา ตระหนักถึงการใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย

พรเทพนิพัม//รายงาน