28 กุมภาพันธ์ 2024
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

รร.เมืองแพร่จัดทำโครงการ “รถคันละบาท” รถหกล้อ 1 คัน วันละ1 บาท เพื่อซื้อรถหกล้อรับ-ส่งนักเรียนและอุปกรณ์ ในการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวเนตรนภา ใจเฉลียว ผอ.โรงเรียนเมืองแพร่ จ.แพร่ เผยว่า โรงเรียนเมืองแพร่ เป็นโรงเรียนหนึ่งที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมกลองล้านนา เพื่อให้นักเรียนได้รักหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และร่วมสืบสานอย่างยั่งยืน จะมีการแสดงชุด วิถีช่อแฮเภรีปูจา เป็นการแสดงกลองล้าน ประกอบด้วย กลองปูจา กลองไชยมงคล กลองสะบัดชัย กลองมองเซิง ที่เล่าถึงวิถีการตีกลองในงานบุญของวัฒนธรรมช่อแฮ  โดยที่นายมงคล หาญเจริญทรัพย์ เป็นครูผู้ฝึกสอน ซึ่งได้นำนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันจนได้รับรางวัลมากกมาย เช่น ชนะเลิศการแข่งขันตีกลองปูจา ในงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองแพร่/ ชนะเลิศการประกวดตีกลองปูจา ประตูชัยไนท์มาร์เก็ต เทศบาลเมืองแพร่เป็นต้น ตลอดจนเป็นจิตอาสานำไปแสดงในงานต่างๆในจ.แพร่ และในบางครั้งก็ได้นำชุดการแสดงเภรีสะบัดชัย การตีกลองปูจา ไปแสดงต่างจังหวัด นอกจากนี้ยังเป็นจิตอาสาไปตีกลองปูจาใวันโกน(ก่อนวันพระ)ให้กับวัดป่าแดง วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวงเป็นต้น

*****นายมงคล.หาญเจริญทรัพย์ ครูผู้ฝึกสอน  กล่าวว่า ในการนำนักเรียนไปแสดงต้องมีอุปกรณ์ที่จะต้องนำไปเอง เช่น กลอง ฉาบ ฯลฯตลอดจนรับ-ส่งนักเรียนนักเรียน ที่ผ่านมาโรงเรียนได้ใช้วิธีเหมารถรับจ้างบ้าง ขอความอนุเคราะห์รถของคุณครูในโรงเรียนบ้าง ดังนั้นเพื่อความสะดวก ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการ “รถคันละบาท” รถหกล้อ 1 คัน วันละ1 บาท โดยท่านร่วมบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา โดยโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีเงินบริจาคตามโครงการรถคันละบาท เลขที่บัญชี 506-3-1954-66 เงินบริจาคจะได้รับการลดหย่อนภาษีเป็นสองเท่าโดยอัตโนมัติ จึงขอขอบคุณทุกท่านมาณ ที่นี้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่โทร.054599221