update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

มิติใหม่!ปล่อยปลายุค 5 G เปิดกิจกรรม “ ตรวจสุขภาพ ปชช.รอบเหมืองหิน “

*****นครศรีธรรมราช..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 19 ส.ค.66 ที่โรงเรียนวัดท่าแพ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีชาวบ้านที่อาศัยอรอบเหมืองหินผาทอง  กว่า 500 คน ทยอยเข้าตรวจสุขภาพประจำปี  ทั้งเอ็กซเรย์ปอด ตรวจเลือด ตรวจวัดสายตา เพื่อหาผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการทำเหมืองหิน รวมถึงให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 มีนายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด รวมทั้งแขกผุมีเกียรติ ร่วมในพิธี

***** ว่าที่ร้อยตรี พงศ์พันธ์ รัตนมุสิก ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงานบริษัท ผาทองทุ่งสง จำกัด กล่าวว่าที่ บริษัทให้ความสำคัญการประกอบกิจการ ในรูปแบบอุตสาหกรรมสีเขียว หรือ BCG ที่เป็นมิตรต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากส่งเสริมการปลูกป่า รักษาแหล่งน้ำ ส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านรอบเหมือง นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้แก่พนักงาน ประชาชนที่อาศัยรอบเหมืองต่อเนื่องนับ 10 ปี เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสุขภาพประชาชน ที่ผ่านมาผลการตรวจสุขภาพไม่พบผลกระทบ ทั้งคน ชุมชน สิ่งแวดล้อม ทำให้เหมืองหินผาทองได้รับรางวัล EIA Award (อีไอเอ อวอร์ด) หรือ โครงการทำเหมืองหิน ชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่มีการจัดการ และรักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรการในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระดับ ดีเด่น ต่อเนื่อง 5 ปี และล่าสุดในปี 2565 ได้รับรางวัลในระดับดีเยี่ยม

*****สำหรับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ หลังประธานกล่าวเปิดตามขั้นตอน ต่อด้วยพิธีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน มอบสิ่งของทีระลึกแขกผู้มีเกียรติ แต่สิ่งที่สร้างความฮือฮาให้กับผู้ร่วมกิจกรรม เนื่องจากมีพิธีปล่อยปลาแบบ 5 G ที่มีวิธีการที่แปลกแหวนแนวไม่เหมือนงานพิธีที่ไหน โดยทางผู้จัดกำหนดให้ประธานตัดริบบิ้นปล่อยปลาในห้องประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอเร้นที่เผยแพร่ภาพวีดีโอจุดที่ปล่อยปลาคือคลองท่าแพ ซึ่งอยู่ห่างจากสถานที่เปิดงานประมาณ 3 กิโลเมตร จนสร้างความชื่นชมความมีแนวคิดพิธีปล่อยปลาแบบมิติใหม่ ยุด 5 G ยุคโควิด