20 พฤษภาคม 2024
Latest:

สิ่งแวดล้อม

update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

รมว.เกษตรฯติดตามโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่คำมี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และน้ำหลากในฤดูฝน

*****แพร่..ผู้สื่อข่

Read More
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

ผวจ.นนทบุรี ประธานปลูกต้นไม้และปลูกป่า ตามโครงการป่าของเราชาวนนทบุรี เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567

*****นนทบุรี..ผู้สื่

Read More
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

กอ.รมน.ภาค 4 ชี้แจงกรณีนายทุนบุกรุกที่ดินเกาะสมุย เร่งประชุมคณะทำงาน ยืนยัน…บังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิด ภายใน 6 เดือน

*****นครศรีธรรมราช..

Read More
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

เอสซีจีซีร่วมภาครัฐ ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบ่อพักซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ ก่อนที่จะระบายออกนอกโรงงาน

*****ระยอง..ผู้สื่อข

Read More
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

“สมาคมเพื่อนชุมชน” สานต่อโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา Eco School ขยายกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนเชิงนิเวศตามแผนพัฒนาประเทศ ต่อเนื่อง

*****ระยอง..ผู้สื่อข

Read More
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่ ชุดปฏิบัติการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดินเคลื่อนที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขุดเจาะเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน และเก็บตัวอย่างดิน ไปตรวจสอบหาสารเคมีปนเปื้อนในดินรอบโรงงานวินโพรเสส ขณะที่ชาวบ้านทยอยตรวจสุขภาพ

*****ระยอง…ผู้สื่อ

Read More