update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

ผู้ว่าฯบุรีรัมย์จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

*****บุรีรัมย์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 4 ธ.ค.66 ที่บริเวณแหล่งน้ำลำห้วยชุมเห็ด หมู่ที่ 17 บ้านชุมทอง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผวจ.บุรีรัมย์ ประธานในพิธีการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายจำเริญ แหวนเพชร นายปิยะ ปิจนำ รองผวจ. โดยมีข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ  จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนจิตอาสาภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม 

*****กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล จัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดีของประชาชนทุกหมู่เหล่า สนองแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรักความผูกพัน ใน 4 สถาบันของชาติ คือ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชน

*****โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย ร่วมกันกำจัดผักตบชวา วัชพืช ที่กีดขวางทางน้ำไหล ของลำห้วยชุมเห็ด การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยที่มากับสายน้ำ ทั้งด้วยเครื่องจักรหนักและกำลังแรงคน และได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับชุมชนอีกด้วย  ทั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักและให้ความสำคัญในการเป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เป็นพลังของชุมชน ต่อไป  

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ