24 กรกฎาคม 2024
Latest:
ข่าวเด่นข่าวในประเทศสาธารณสุข

รมว.สธ.ระดมสมองตั้งเขตพัฒนาพิเศษสุขภาพเขตนครชัยบุรินทร์

***นครราชสีมา..0นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. พญ.ลลิตยา กองคำ ผอ.สปสช.เขต 9 และ นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจกระทรวงสาธารณสุข เขต 9 ลงพื้นที่เขตสุขภาพที่ เพื่อรับฟังการประชุมสรุปผลการระดมความคิดและนำเสนอการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษด้านสุขภาพเขต 9 พร้อมมอบ “นโยบายรักษา 30 บาทรักษาทุกที่ และเขต 9 เป็นเขตนำร่องบริการผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว” เพื่อยกระดับบัตรทอง 4 บริการ ที่ รพ.มหาราช จ.นครราชสีมา เมื่อบ่ายวันนี้ 9 พ.ย.

***โดยมี นพ.สสจ. และ ผอ.รพ.ใน พื้นที่ 4 จังหวัด นำเสนอและรับฟังนโยบายดังกล่าวโดยนำร่องในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา ใน 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เป็นเขตสุขภาพขนาดใหญ่รองจากกรุงเทพมหานคร มีประชากรประมาณ 7 ล้านคน มีโรงพยาบาลและหน่วยบริการทั้งในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข รัฐนอกสังกัดและรพ.เอกชน ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการดำเนินการ

***ตั้งแต่ในวันที่ 1 พ.ย. ประชาชนในพื้นที่เขต 9 นครราชสีมา ในกรณีที่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัวที่หน่วยบริการประจำ และจะขยายเพิ่มเติมในนโยบาย “ประชาชนที่เจ็บป่วยไปรับบริการกับหมอประจำครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้” และ“โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่มีความพร้อม” และเขตสุขภาพที่ 9 จะเป็นต้นแบบให้กับ  เขตอื่น ก่อนที่จะนำนโยบายขยายผลไปยังเขตอื่นๆต่อไป