update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสาธารณสุข

กองทัพภาคที่ 4 ใส่ใจ ห่วงใย ดูแล ส่งธารน้ำใจสู่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่จ.นครศรีธรรมราช

*****นครศรีธรรมราช..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อนุสรณ์ โออุไร รองแม่ทัพภาคที่ 4 และคณะ พร้อมด้วย ชุดแพทย์เคลื่อนที่ของ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมถึงกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือนร้อนให้กับผู้ที่รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้ด้วย

*****พล.ต.อนุสรณ์ กล่าวว่า วันนี้ตั้งใจลงพื้นที่เพื่อมาเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในห้วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จึงนำสิ่งของมามอบ ทั้งเครื่องอุปโภค – บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจพร้อมบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนหลังน้ำลด โดยได้บูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ที่คอยเข้ามาดูแลอย่างต่อเนื่อง และหากประชาชนได้รับความเดือดร้อน ต้องการความช่วยเหลือ สามารถประสานได้โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ทหาร หรือหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เราพร้อมจะดูแลและอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกๆโอกาส

*****สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ทางกองทัพภาคที่ 4 ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จาก โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ เข้าให้บริการด้านการแพทย์ตรวจสุขภาพ และแจกจ่ายยาเวชภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงการบริการตัดผมฟรีแก่น้องๆนักเรียน โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 105 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 อีกทั้งยังมีการบริการเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องและเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น โดยวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ณ โรงเรียนบ้านห้วยยูง เพื่อเป็นการฟื้นฟูและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้