15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสาธารณสุข

ผู้ว่าฯนครปฐมคุ้มเข้มโควิดสั่งเอกซเรย์ทุกพื้นที่

***นครปฐม..0เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.นครปฐม ประชุมด่วนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เนื่องจากจังหวัดนครปฐมมีการติดต่อทางการค้าขาย รวมถึงมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร โดยขั้นแรกจะดำเนินการเร่งค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงที่เข้าไปในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. ที่ผ่าน จนถึงปัจจุบัน ให้มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าสาธารณสุขทุกแห่ง และที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ เพื่อที่จะได้เก็บข้อมูลและสอบสวนโรคว่ามีความเสี่ยงมาก เสี่ยงน้อย และเจ้าหน้าที่จะได้ให้คำแนะนำเพื่อกักตัวต่อไป

***ขณะเดียวกัน ผวจ.นครปฐม ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปรับวิธีการทำงานให้สอดรับกับสถานการณ์ โดยให้ทุกอำเภอ X-Ray แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ ภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อค้นหาผู้เสี่ยง กลุ่มเสี่ยง ควบคุมพื้นที่เสี่ยง รวมถึงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทั้งหมด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ รวมถึงกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่ในจังหวัดนครปฐม กว่า 6 หมื่นคน เพื่อสร้างความเข้าใจและสอบสวนว่ามีผู้ที่มีความเสี่ยงอยู่หรือไม่

***นอกจากนี้กลุ่มเด็กนักเรียนที่เรียนอยู่ในพื้นที่นครปฐม หรือมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่ามีความเสี่ยงจะให้พักดูอาการ และตั้งแต่บัดนี้เจ้าหน้าที่จะเข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการในสถานที่ที่มีคนมาชุมนุมจำนวนมาก เช่น ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดค้าส่งสินค้าต่างๆ ร้านอาหาร รถโดยสารสาธารณะ

*** โดยทุกแห่งต้องมีจุดคัดกรอง จุดล้างมืออย่างเพียงพอ ที่สำคัญทุกคนที่เข้าไปในสถานที่ต่างๆ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ไม่ไปในสถานที่แออัด ที่สำคัญคือ ใช้แอปพลิเคชัน ไทยชนะ ทุกครั้งที่ผ่านเข้า-ออกสถานที่ต่างๆ เชื่อว่าหากทุกคนร่วมมือกันอย่างจริงจัง จังหวัดนครปฐมจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้

***ด้าน พล.ต.ต.สุรชาติ มณีจักร ผบก.ภ.จว.นครปฐม กล่าวว่า สั่งตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาด ของโควิด-19 จำนวน 2 จุด จุดตรวจที่ 1 กม.ที่ 27+700 ถนนเพชรเกษม ขาเข้านครปฐม บริเวณปั๊มเชลล์อ้อมใหญ่  รับผิดชอบโดยสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว จุดตรวจที่ 2 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ขาเข้านครปฐม บริเวณหน้าตู้สายตรวจตำรวจพระประโทน ต.ประโทน อำเภอเมืองนครปฐม รับผิดชอบโดยสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม โดยมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจวัดอุณหภูมิ เรียกตรวจรถต้องสงสัยที่เป็นกลุ่มเสี่ยง รถที่มาจากจังหวัดสมุทรสาคร หากพบแรงงานต่างด้าวจะเน้นเป็นพิเศษ โดยการตั้งจุดตรวจจะดำเนินการตลอด 24 ชม. เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม