15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ดันนครปฐมเมืองอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

***นครปฐม..0เมื่อวันที่ 13 พ.ย.ที่ห้องประชุมพิมานปฐม  ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม ติดตามผลการดำเนินงานและแนวคิดในการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน การดำเนินการ TPMAP รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของจังหวัด พร้อมทั้งมอบนโยบายกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.นครปฐม รองผู้ว่าราชการจังหวัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม ปลัดจังหวัด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย

***นายสุพัฒนพงษ์ กล่าวว่า นครปฐมเป็นจังหวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพ เป็นเมืองประวัติศาสตร์ของไทย และยังมีสิ่งดีๆ ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ จากข้อมูลที่ผู้ว่าฯและผู้บริหารนำเสนอ ได้ย้ำถึงศักยภาพดังกล่าวอย่างชัดเจนว่าสามารถเป็นได้หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเมืองแห่งสุขภาพที่น่าอยู่ เมืองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เมืองแห่งพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษ  สิ่งเหล่านี้เป็นโอกาสหลายๆ ด้านของจังหวัดนครปฐม

***รองนายกฯ กล่าวด้วยว่า รู้สึกยินดีในฐานะที่ดูแลจังหวัดนครปฐม ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้ ขณะเดียวกันต้องนำศักยภาพของจังหวัดมารวมเป็นหนึ่ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าจังหวัดนครปฐมเป็นเมืองน่าอยู่ได้อย่างไร เป็นเมืองแห่งผู้สูงอายุ ต้องช่วยกันขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน เพื่อหาจุดเด่นที่จะสร้างนครปฐมให้ที่เป็นที่รู้จัก และเป็นหนึ่งเดียวที่คนไทยรับทราบ เป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้นครปฐมเติบโตตลอดไป