update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ชายแดนสุดลำบาก

***แม่ฮ่องสอน..0ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 พ.ย.นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน  นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง  ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ออกบริการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ให้บริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ชายแดนเสาหิน ประจำปี 2563  ที่โรงเรียนเพียงหลวง 11  บ้านสล่าเจียงตอง หมู่6 ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง

***โดยกิจกรรมอำเภอยิ้ม เป็นการให้บริการประชาชนและเยี่ยมเยียนประชาชนในชนบทห่างไกล โดยส่วนราชการต่างๆ ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกมาให้บริการประชาชน การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้มีฐานะยากจนและด้อยโอกาส เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อราชการ ตลอดจนรับฟังสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริง เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการวางแนวทางแก้ไขหมู่บ้านตามชายแดน

***จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฐานปฏิบัติการ สันเขต (BP.14) กองร้อยทหารพรานที่ 3607 ที่บ้านเสาหิน ต.เสาหิน หมู่1 อ.แม่สะเรียง ที่ป้องกันชายแดนด้านตะวันตกและสกัดกั้นการอพยพโยกย้ายของชาวเมียนมาเข้ามาหางานทำในไทย เนื่องจากเกรงจะมีการนำเชื้อโรคโควิดเข้ามาในประเทศ

***สำหรับหมู่บ้านสล่าเจียงตอง  เป็นพื้นที่ป่าและภูเขาล้อมรอบ ติดลำห้วยแม่แงะ มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ห่างจากอำเภอแม่สะเรียง 98 กม. การเดินทางยากลำบาก ต้องใช้รถโฟว์วิลเท่านั้น บางช่วงไม่มีถนน รถต้องวิ่งตามลำห้วยที่มีโขดหินสุดหฤโหด หน้าแล้งใช้เวลาในการเดินทาง 4-5 ชม. ส่วนหน้าฝนใช้เวลา  7-8 ชม.บางครั้งน้ำในลำห้วยขึ้นสูงต้องจอดรถนอนค้างคืน อาชีพชาวบ้าน ทำไร่เลื่อนลอย ทำนา ทำสวน เก็บหาของป่า และรับจ้างทั่วไป ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงไม่สามารถจะเดินทางมาติดต่อราชการได้