18 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

กระตุ้นซื้อขายตลาดมอกล้วยไข่กำแพงเพชร

***กำแพงเพชร..0 นายบรมัตถ์พงษ์  พลเยี่ยม พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร เผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับเทศบาลคลองแม่ลาย จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางตลาดและเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าและบริการ ในตลาดชุมชน ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว ระหว่างวันที่ 19 – 22 พ.ย.เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย และยังส่งผลต่อเนื่องไปยังการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศตามนโยบายของรัฐบาล

***สำหรับกิจกรรมภายในงานมีดังนี้  กระตุ้นการซื้อขายและเชื่อมโยงสินค้า  โดยการจัดทำคูปองส่วนลด ใบละ 50 บาท จำนวน 600 ใบ สำหรับแจกให้นักท่องเที่ยวที่ซื้อสินค้าครบ 300 บาท (จำกัดจำนวน วันละ 150 ใบ) และเชื่อมโยงสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกล้วยไข่ ตำบลท่าพุทรา อ.คลองขลุง  เป็นหมู่บ้านทำมาค้าขาย ที่อยู่ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน และเป็นชุมชนใกล้เคียง ให้ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าในตลาดมอกล้วยไข่

***นอกจากนั้นยังมีสร้างการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว โดยการจัดทำกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน จำนวน 320 ใบ สำหรับแจกให้นักท่องเที่ยว  ที่แชร์เพจตลาดริมทาง “ตลาดมอกล้วยไข่” (จำกัดจำนวน วันละ 80 ใบ)